WordPress Theme

Adres: TEYYAREDUZU MAHALLESı, FEHMı PAMUK SOK.NO:6, GıRESUN    Telefon: 05334522928, 04542600018

Kurallarımız

  • Pansiyon Giriş Saati 23:00'dır.
  • Kahvaltı ve yemeğin yemekhane de yenilmesi kantine ve spor salonuna götürülmemesi,
  • Odanın, yatakların ve kullanılan diğer yerlerin temiz ve düzenli tutulması,
  • Yurdumuzda kimsenin kılık-kıyafet ve inancına karıŞılmaması benzeri konularda ayrımcılık yapılmaması,
  • Yurt personeline ve diğer arkadaŞlara saygılı olunması,
  • Yurt dahilinde yasaklanan yerlerde sigara içilmemesi,yurda alkollü gelinmemesi ve yurda alkol içecek sokulmaya çalıŞılmaması,
  • İdarenin haberi ve izni olmadan hangi amaçla olursa olsun, yurtta para toplanılmaması ve dergi vb. yayınların dağıtılmaması,
  • ÇalıŞma salonunda çalıŞma bittikten sonra ders araç ve gereçlerinin masa üzerinde bırakılmaması,
  • Yemek saatleri dıŞında yemek istenilmemesi, yiyeceklerin idarenin göstereceği yerde yenilmesi ve temizliğin bizzat yapılması,
  • Yüksek sesle konuŞarak, Şarkı-türkü söyleyerek veya radyo-teyp açarak baŞkalarının rahatsız edilmemesi,